Goede doel 2019

De Stichting Kinderzorg is in 2000 opgericht door leden van de Rotary Club De Bilt met als doel om inkomsten uit acties via de stichting te bestemmen voor ‘het verlenen van hulp aan kinderen die hulp behoeven’. Door de jaren heen is de stichting ingezet om middelen die uit acties ter beschikking kwamen in te zetten voor dit doel.

In maart 2017 is een samenwerking tot stand gekomen tussen de Stichting Kinderzorg en de Stichting Hoefslagrally. De laatste organiseert jaarlijks een rally ten behoeve van het goede doel en heeft de stichting Kinderzorg gevraagd de te verwerven middelen ten behoeve van het goede doel in te zetten via haar stichting. Hiermee is de jaarlijkse middelenwerving van de Stichting Kinderzorg zodanig verbreed dat het aanleiding gaf de statuten te vernieuwen, een nieuw bestuur en raad van toezicht te benoemen en een ANBI-statuut aan te vragen. Het doel van de stichting is onveranderd gericht op het belang van kinderen: ‘overeenkomstig de doelstelling van de stichting worden de middelen van de stichting gebruikt voor het geven van financiële steun aan binnen- en buitenlandse organisaties die werkzaam zijn op charitatief, cultureel en/of wetenschappelijk gebied in relatie tot kinderen’.

Dit jaar zal uw deelname ten goede komen aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en aan Stichting Kinderzorg De Bilt.

Sponsoren
Actief ondersteund door
rotary.fw